Address: No.6, Baozhong Road, Baodi Economic Development Area, Tianjin City, China.
Tel.: +86-22-22539188
Fax: +86-22-22539188